فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 21 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3675)
پروژه: اتصال کامپیوتر به دستگاه Pos بانکی جهت انجام تراکنش های مالی
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev7
پژوهشگر9
دکتر زهرا آقاجاني10
programer11014
p21
مهندس محب22
Behnam_h30
AhwazSoft36
F.Mohassel40
amoza45

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.