فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3448)
پروژه: اتصال کامپیوتر به دستگاه Pos بانکی جهت انجام تراکنش های مالی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
پژوهشگر9
programer11016
مهندس محب18
p22
Behnam_h28
AhwazSoft32
amoza35
F.Mohassel39
محمدرضا جوانمردی42

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.