فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (785)
پروژه: پر کردن پرسشنامه
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
AhwazSoft32
F.Mohassel39
دکتر زهرا آقاجاني50
mohammadmahdi58
me198868
دیناروند103
Rash-887121
programer110-1394194
نازی جون- پروژه دانشگاهی216
حميد++251

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.