فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 20 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (822)
پروژه: پر کردن پرسشنامه
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني10
AhwazSoft36
F.Mohassel40
mohammadmahdi70
Mahdi Kashanifard100
دیناروند114
Rash-887130
مهندس تیزرو221
حميد++257
Dreamweaver263

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.