فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (12115)
پروژه: تایپ بازی..........
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه7
پژوهشگر9
IT_One13
shayan12723
Kia-323326
AhwazSoft32
مسعود مخابرات36
F.Mohassel37
asadi444446
دکتر زهرا آقاجاني47

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.