فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (10600)
پروژه: تایپ بازی..........
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر966
IT_One9
پژوهشگر10
وزارت خارجه18
shayan12720
AhwazSoft29
مسعود مخابرات36
Kia-323340
F.Mohassel42
asadi444444

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.