فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2574)
پروژه: انجام پروژه برنامه نویسی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
BlueDev4
گروه ستيا11
ProfessionalDeveloper13
مهندس محب17
shayan12720
کاوشگران اروم پیشرو24
DonAryan27
p30

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.