فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (989)
پروژه: تهیه پاورپوینت کاربرد مکانیکی مواد ویسکو الاستیک و ویسکو پلاستیک
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
matlab1st28
mohammadmahdi50
mohsensoltani65
دکتر زهرا آقاجاني76
رهی79
hosseinbio81
DrEngineer89
S.H.M143
مهندس مکانیک حرفه ای147
saeed-1695155

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.