فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 23 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1123)
پروژه: تهیه پاورپوینت کاربرد مکانیکی مواد ویسکو الاستیک و ویسکو پلاستیک
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني15
matlab1st37
hosseinbio64
mohammadmahdi69
Chemputer95
mecharobotic115
saman_hoseini7125
saeed-1695130
دکتر استیو160
SoRusH_AKhlaGhi194

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.