فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7223)
پروژه: ترجمه تخصصی مقاله فارسی به انگلیسی رشته برق
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
پژوهشگر966
Sadaf928
IT_One9
پژوهشگر10
سيما6612
Mohammad_H14
وزارت خارجه18
motodrive19
Mohsen.Trans22

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.