فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 15 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9035)
پروژه: ترجمه مقاله سیستم های فازی
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Faezeh91100
مترجم & تایپیست پارسکدرز103
javad312105
Mahoor107
eternal-3456109
هادی طیبی112
مهندس برق-کنترل118
محمد گلزار119
Projenevis120
مترجم آنلاین121

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.