فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (13020)
پروژه: تایپ 2 ساعته تا 10
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه7
دکتر زهرا آقاجاني8
پژوهشگر10
IT_One11
shayan12725
Kia-323326
AhwazSoft33
F.Mohassel38
مسعود مخابرات42
asadi444456

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.