فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (13382)
پروژه: فرمت زدن مقاله برای ارسال به ژورنال
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه7
پژوهشگر9
IT_One10
دکتر زهرا آقاجاني22
shayan12725
Kia-323328
Behnam_h29
Persian6731
AhwazSoft35
F.Mohassel38

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.