فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4182)
پروژه: طراحی پوستر روز برنامه نویسی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
IT_One10
دکتر زهرا آقاجاني22
p23
DonAryan32
محمدعلی37
F.Mohassel38
3epehr59
mohammadmahdi65
Javidϟ#66

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.