فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4664)
پروژه: ترجمه رشيدي
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه7
IT_One10
ProfessionalDeveloper13
سيما6614
مهندس محب20
p22
دکتر زهرا آقاجاني24
Behnam_h29
Sasan_9134
AhwazSoft35

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.