فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 25 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (5871)
پروژه: ترجمه رشته کامپيوتر 25
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه6
ناصر667
دکتر زهرا آقاجاني9
IT_One12
ProfessionalDeveloper16
سيما6618
p21
مهندس محب22
Behnam_h30
AhwazSoft36

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.