فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 اردیبهشت 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2353)
پروژه: ساخت نرم افزار دیکشنری فرانسه به فارسی و بالعکس و طراحی وب سایت معرفی و فروش این نرم افزار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
maryjoly9
programer11017
مهندس محب20
shayan12722
p25
Behnam_h26
AhwazSoft32
badboy2133
amoza35
™Saeid37

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.