فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2433)
پروژه: ساخت نرم افزار دیکشنری فرانسه به فارسی و بالعکس و طراحی وب سایت معرفی و فروش این نرم افزار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
مهندس محب17
programer11019
shayan12720
maryjoly21
Behnam_h23
AhwazSoft27
p31
amoza33
badboy2136
™Saeid38

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.