فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 شهریور 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1054)
پروژه: انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H1
MATLAB Expert2
مسعود مخابرات5
freelancer12
sina-sf14
mohammadmahdi16
Programmer27
ناصر6628
Sajjad Programmer38
مهندس برق-کنترل40

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
{{chat.otherName}}