فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 اسفند 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1410)
پروژه: انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H2
MATLAB Expert3
Programmer8
مسعود مخابرات9
freelancer17
sina-sf24
mohammadmahdi25
Sajjad Programmer27
نویسنده28
Akhtar-Electronic32

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.