فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 مهر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1151)
پروژه: انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H2
MATLAB Expert3
مسعود مخابرات8
freelancer10
sina-sf15
mohammadmahdi16
Programmer21
Sajjad Programmer36
ساسان41
مهندس برق-کنترل43

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.