فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 20 آذر 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1235)
پروژه: انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H1
MATLAB Expert3
مسعود مخابرات8
freelancer11
Programmer13
sina-sf17
mohammadmahdi19
ساسان-88633
Sajjad Programmer36
نویسنده39

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.