فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 فروردین 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1501)
پروژه: انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
Mohammad_H2
MATLAB Expert3
Programmer7
مسعود مخابرات12
freelancer17
Sajjad Programmer21
sina-sf25
mohammadmahdi26
نویسنده28
پژوهشگر30

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.