فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 5 فروردین 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (787)
پروژه: انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
مسعود مخابرات2
MATLAB Expert4
Mohammad_H5
mohammadmahdi11
freelancer23
sina-sf33
مهندس برق-کنترل46
ناصر6649
Sajjad Programmer59
danial72

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.