فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 اردیبهشت 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (818)
پروژه: انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
مسعود مخابرات2
Mohammad_H3
MATLAB Expert5
mohammadmahdi11
freelancer23
sina-sf28
ناصر6643
مهندس برق-کنترل48
Sajjad Programmer51
ronnie67

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.