فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (250)
پروژه: دریافت اطلاعات از یک سایت با استفاده یک ماکرو در اکسل
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
shayan12720
AhwazSoft27
matlab1st30
p31
دکتر زهرا آقاجاني57
Ali SSN88
Coder_Translator130
IT_master151
Listing170
Pouyan208

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.