فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 اردیبهشت 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (238)
پروژه: دریافت اطلاعات از یک سایت با استفاده یک ماکرو در اکسل
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
shayan12722
p25
matlab1st30
AhwazSoft32
Ali SSN115
Coder_Translator124
IT_master150
Listing170
Pouyan212
SalamGroup.Ir260

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.