فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 آبان 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8681)
پروژه: ترجمه با عنوان Porous hydroxyapatite for artificial bone applications
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز5
وزارت خارجه7
دکتر زهرا آقاجاني8
پژوهشگر10
IT_One12
Sadaf9213
سيما6617
Mohammad_H20
Kia-323326
Mohsen.Trans28

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.