فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 23 مرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (6547)
پروژه: ربات کپی پیست
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert2
Programmer3
گروه ستيا7
جهان جاوید8
Behnam_h10
maryjoly12
IT_One14
amoza16
badboy2117
™Saeid18

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.