فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 23 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7015)
پروژه: ربات کپی پیست
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
MATLAB Expert3
گروه ستيا6
جهان جاوید8
maryjoly11
Behnam_h12
IT_One14
badboy2115
BlueDev16

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.