فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 6 خرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (5944)
پروژه: ربات کپی پیست
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
MATLAB Expert3
Programmer4
گروه ستيا6
جهان جاوید7
Behnam_h8
maryjoly9
IT_One11
amoza14
™Saeid15
programer11016

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.