فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7851)
پروژه: ربات کپی پیست
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer1
java2
BlueDev4
MATLAB Expert5
گروه ستيا10
IT_One11
جهان جاوید12
maryjoly15
امیر17
Behnam_h18

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.