فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 6 خرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2095)
پروژه: پایان نامه برق قدرت در زمینه ریزشبکه ها
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
بهروز1
Mohammad_H2
Behnam_h8
maryjoly9
IT_One11
مسعود مخابرات13
motodrive27
sina-sf28
mohammadmahdi29
Akhtar-Electronic36

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.