فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 آبان 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2419)
پروژه: پایان نامه برق قدرت در زمینه ریزشبکه ها
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Mohammad_H4
بهروز7
maryjoly11
Behnam_h12
IT_One14
مسعود مخابرات17
shayan12720
Sadaf9226
Akhtar-Electronic29
motodrive31

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.