فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 7 اسفند 1396
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1955)
پروژه: پایان نامه برق قدرت در زمینه ریزشبکه ها
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
بهروز1
Mohammad_H2
Behnam_h7
مسعود مخابرات9
IT_One12
maryjoly16
sina-sf24
mohammadmahdi25
Akhtar-Electronic32
ساسان-88636

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.