فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (11504)
پروژه: دریافت اطلاعات از سایت و جایگذاری به جای یک سلول اکسل
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
پژوهشگر9
Sadaf9210
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
گروه ستيا15
programer11016
مهندس محب19
Akhtar-Electronic20
Ebi102021

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.