فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 فروردین 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9522)
پروژه: آنلاک مودم TD 2510-LTE
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
MATLAB Expert4
BlueDev5
پژوهشگر9
IT_One11
گروه ستيا15
امیر16
programer11017
جهان جاوید18

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.