فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 21 آبان 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7693)
پروژه: نوشتن افزونه وردپرسی شماره گذاری فرم های کانتکت فرم 7
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert3
گروه ستيا6
جهان جاوید9
BlueDev10
پژوهشگر11
Behnam_h14
IT_One15
p16
badboy2118
amoza20

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.