فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8355)
پروژه: نوشتن افزونه وردپرسی شماره گذاری فرم های کانتکت فرم 7
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev4
MATLAB Expert5
گروه ستيا10
IT_One11
جهان جاوید12
پژوهشگر13
Sadaf9214
Behnam_h18
p19
motodrive20

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.