فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9138)
پروژه: ساخت ربات اختصاصی تلگرام
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
BlueDev4
MATLAB Expert5
maryjoly10
گروه ستيا12
IT_One13
جهان جاوید16
امیر17
Behnam_h19

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.