فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 25 آذر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8431)
پروژه: ساخت ربات اختصاصی تلگرام
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer1
java2
MATLAB Expert3
گروه ستيا9
جهان جاوید10
BlueDev11
maryjoly13
Behnam_h14
IT_One16
p17

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.