فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (10190)
پروژه: ساخت ربات اختصاصی تلگرام
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
BlueDev6
ProfessionalDeveloper9
IT_One11
امیر12
گروه ستيا13
مهندس محب17
programer11018
shayan12720

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.