فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3170)
پروژه: دیتا ست تصاویر MRI با پروتکل Flair دارای ضایعات بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS) در تعداد بالا
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
وزارت خارجه7
ناصر668
پژوهشگر9
Sadaf9210
IT_One13
motodrive17
Mohammad_H18
shayan12723
maryjoly24

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.