فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7178)
پروژه: ساخت بنر اينستاگرم
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
IT_One13
Ebi102021
p22
Behnam_h28
DonAryan33
F.Mohassel37
محمدعلی38
دکتر زهرا آقاجاني47
3epehr53

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.