امروز 8 اسفند 1402

کسب درآمد از طریق نمایش بنر گرافیکی

شما می توانید یکی از بنرهای زیر را در سایت خود قرار دهید. به ازای هر نفر که به واسطه سایت شما در پارس‌کدرز عضو می‌شود و فعالیت می‌کند درآمد کسب کنید. کافیست بر روی یکی از عنواین زیر کلیک کرده تا بنر و کد مناسب نمایش داده شود.

نمایش به صورت لینک ساده

می‌توانید با استفاده از لینک زیر و درج آن در جای مناسب بازدید کنندگان سایت خود را به سمت پارس‌کدرز هدایت کنید و کسب درآمد کنید.

لینک دعوت شما

در صورتیکه از کدهای قدیمی (کدهای قبل از سال 1392) برای ارجاع کاربران استفاده می‌کنید، حتما آن را با کد جدید جایگزین کنید.

چقدر درآمد خواهم داشت و این درآمد بابت انجام چه کاری است؟

 • به ازاء هر کاربری که شما به سایت پارس‌کدرز ارجاع دهید ما درصدی از سود حاصل را به صورت زیر به شما پرداخت می کنیم.
  • ۵۰٪ از سود اولین پروژه‌ای که کاربر به عنوان خریدار در سایت پارس‌کدرز قرار دهد. (۵ درصد از کل مبلغ پروژه)
  • ۳۰٪ از سود پروژه‌های بعدی که کاربر به عنوان خریدار در سایت پارس‌کدرز قرار دهد. (۳ درصد از کل مبلغ پروژه)
  • ۵۰٪ از هزینه‌ای که کاربر به عنوان مجری جهت ویژه نمودن حساب خود برای بار اول پرداخت می‌کند. ( تعرفه عضویت ویژه )
  • ۳۰٪ از هزینه عضویت ویژه‌های بعدی که کاربر به عنوان مجری پرداخت می‌کند.
 • برای جلوگیری از فریب سود پس اتمام کار و تایید آن از طرف خریدار محاسبه و پرداخت می‌گردد.
 • سود معرف حداکثر به مدت یک سال و برای ۱۰ پروژه هر یک که زود تر فرا رسد پرداخت می‌گردد.

نفر دعوت شده اند

نفر از طریق شما ثبت نام کرده‌اند

آمار عملکرد شما