کسب درآمد با معرفی

امروز 7 خرداد 1402
روال کار به چه صورت است؟

چقدر درآمد خواهم داشت و این درآمد بابت انجام چه کاری است؟

 • به ازاء هر کاربری که شما به سایت پارس کدرز ارجاع دهید ما درصدی از سود حاصل را به صورت زیر به شما پرداخت می کنیم.
  • ۵۰٪ از سود اولین پروژه ای که کاربر به عنوان خریدار در سایت پارس کدرز قرار دهد. (۵ درصد از کل مبلغ پروژه)
  • ۳۰٪ از سود پروژه های بعدی که کاربر به عنوان خریدار در سایت پارس کدرز قرار دهد. (۳ درصد از کل مبلغ پروژه)
  • ۵۰٪ از هزینه ای که کاربر به عنوان مجری جهت ویژه نمودن حساب خود برای بار اول پرداخت می کند. (تعرفه عضویت ویژه)
  • ۳۰٪ از هزینه عضویت ویژه های بعدی که کاربر به عنوان مجری پرداخت می کند.
 • برای جلوگیری از فریب سود پس اتمام کار و تایید آن از طرف خریدار محاسبه و پرداخت می گردد.
 • سود معرف حداکثر به مدت یک سال و برای ۱۰ پروژه هر یک که زود تر فرا رسد پرداخت می گردد.

نمایش به صورت بنر گرافیکی

شما می توانید یکی از بنرهای زیر را در سایت خود قرار دهید. کافیست بر روی یکی از عنواین زیر کلیک کرده تا کد مناسب نمایش داده شود.

در صورتیکه از کدهای قدیمی برای ارجاع کاربران استفاده می کنید، حتما آن را با کد جدید جایگزین کنید.

نمایش به صورت لینک ساده

می توانید با استفاده از لینک زیر و درج آن در جای مناسب بازدید کنندگان سایت خود را به سمت پارسکدرز هدایت کنید.


https://parscoders.com/?ref=USER_ID
کاربرانی که از طریق شما ثبت نام کردند