راهنمای استفاده از پارسکدرز - ضمانت تخصص چیست و چه فایده‌ای دارد؟

امروز 28 شهریور 1398

ضمانت تخصص - یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد پارسکدرز - وجهی است که از طرف مجری منتخب پروژه به عنوان ضمانت در سایت گروگذاری می‌شود. با گروگذاری ضمانت تخصص مجری تضمین می‌کند که توانمندی لازم برای انجام پروژه را دارد و پروژه براساس توافق و در مدت زمان درخواستی انجام خواهد شد. این ویژگی مشابه چک ضمانتی یا سفته تعبیر می شود. خریدار می‌تواند برای پروژه خود حداقل ضمانت تخصص مشخص کند، در این پروژه‌ها مجری موظف است حداقل به اندازه مشخص شده توسط خریدار ضمانت تخصص پیشنهاد دهد. مجری می‌تواند برای پروژه‌هایی که خریدار ضمانت تخصص نخواسته است نیز ضمانت تخصص پیشنهاد دهد.

پارسکدرز مادامی که مجری از گروگذاری ضمانت تخصص طفره رود ایشان را با محدودیت مواجه خواهد کرد.


مبلغ گروگذاری شده به عنوان ضمانت تخصص پس از پذیرش پروژه به مجری مسترد خواهد شد
در صورت عدم انجام صحیح کار توسط مجری وجه ضمانت به موسسات خیریه پرداخت می‌شود و نه خریدار و نه پارسکدرز از آن بهره نخواهند برد.

نحوه گروگذاری ضمانت تخصص

در کامپیوتر:
 وارد صفحه پروژه مورد نظر شوید. سمت راست صفحه، پایین بخش "دسترسی سریع" بر روی دکمه قرمز رنگ "گروگذاری ضمانت تخصص" کلیک کنید.


سپس وارد صفحه‌ای می‌شوید که باید مبلغ گروگذاری ضمانت تخصص را تایید کنید. بر روی دکمه "پرداخت" کلیک کنید.


در این صفحه مبلغی که تمایل دارید به حساب سایت واریز کنید و درگاه پرداخت را مشخص کنید و بر روی دکمه "پرداخت" کلیک کنید.


پس از آن وارد درگاه پرداخت خواهید شد. پس از وارد کردن اطلاعات حساب شخصی خود و پرداخت وجه به صفحه پروژه منتقل می‌شوید و مرحله پروژه به  " گروگذاری کامل انجام شده" تغییر می‌کند.

در تلفن همراه:
وارد صفحه پروژه مورد نظر شوید. پایین‌ترین قسمت صفحه، پایین بخش "دسترسی سریع" بر روی دکمه قرمز رنگ "گروگذاری ضمانت تخصص" بزنید.


سپس وارد صفحه‌ای می‌شوید که باید مبلغ گروگذاری ضمانت تخصص را تایید کنید. بر روی دکمه "پرداخت" بزنید.


در این صفحه مبلغی که تمایل دارید به حساب سایت واریز کنید و درگاه پرداخت را مشخص کنید و بر روی دکمه "پرداخت" بزنید.


پس از آن وارد درگاه پرداخت خواهید شد. پس از وارد کردن اطلاعات حساب شخصی خود و پرداخت وجه به صفحه پروژه منتقل می‌شوید و مرحله پروژه به  " گروگذاری کامل انجام شده" تغییر می‌کند.