راهنمای استفاده از پارسکدرز - گروگذاری یا امانتگذاری وجه به چه معناست؟

امروز 15 آذر 1400

پس از اینکه خریدار و مجری بر سر جزئیات و قیمت پروژه با یکدیگر به توافق رسیدند و پیش از شروع کار، خریدار باید پیشنهاد قیمتی که از طرف مجری ارسال شده است را بپذیرد و وجه را گروگذاری کند. گروگذاری به این معنی است که خریدار وجه توافق شده را به حساب پارسکدرز واریز می‌کند و وجه تا زمانی که پروژه تحویل داده شود، در امانت پارسکدرز باقی می‌ماند. البته اگر توافق به صورت فاز به فاز باشد خریدار می تواند پس از دریافت هر فاز از پروژه درصد مربوط به آن فاز را به مجری پرداخت کند.


گروگذاری وجه در سایت دو هدف را دنبال می‌کند
1- این اطمینان برای مجری حاصل می‌شود که پس از به پایان رساندن صحیح کار و تحویل پروژه وجه را دریافت خواهد کرد.
2- این اطمینان برای خریدار حاصل می‌شود که اگر پروژه ایرادی داشته باشد، مطابق درخواست انجام نشود یا مجری از انجام کار انصراف دهد، هزینه ای به مجری پرداخت نشده است که خریدار نگران باز پس گیری آن باشد. مگر هزینه‌ی فازهایی که به صورت کامل به پایان رسیده و هزینه آن آزاد شده است.

این یعنی یک معامله مطمئن تر از قبل برای مجری و خریدار
توجه کنید که ما لزوما از یک پروژه چند ده میلیونی صحبت نمی کنیم. ما به نیازهای روزمره ی کارفرمایانی اشاره داریم که برای بسیاری از آنها تضمینی برای انجام صحیح کار وجود ندارد و رسیدگی حقوقی به اختلافات حاصله بسیار هزینه بر است.

در کامپیوتر:
وارد صفحه پروژه مورد نظر شوید. در بخش خلاصه گفتگو در پایین صفحه کلیه مجریانی که برای شما پیام و پیشنهاد قیمت ارسال کرده‌اند لیست شده‌اند. روی دکمه "پذیرش پیشنهاد" یا "گفتگو" مجری مورد نظرتان کلیک کنید.


برای گروگذاری وجه برای این این مجری بر روی دکمه "این پیشنهاد را می‌پذیرم" در بالا صفحه گفتگو، کلیک کنید.


سپس وارد صفحه‌ای می‌شوید که باید مبلغ گروگذاری را تایید کنید. بر روی دکمه "تایید" کلیک کنید.


در این صفحه مبلغی که تمایل دارید به حساب سایت واریز کنید و درگاه پرداخت را مشخص کنید و بر روی دکمه "پرداخت" کلیک کنید.


پس از آن وارد درگاه پرداخت خواهید شد. پس از وارد کردن اطلاعات حساب شخصی خود و پرداخت وجه به صفحه پروژه منتقل می‌شوید و مجری که پیشنهاد او پذیرفته شده است به عنوان مجری منتخب پروژه خواهد بود.

در موبایل:
وارد صفحه پروژه مورد نظر شوید. در بخش خلاصه گفتگو در پایین صفحه کلیه مجریانی که برای شما پیام و پیشنهاد قیمت ارسال کرده‌اند لیست شده‌اند. روی دکمه "پذیرش پیشنهاد" یا "گفتگو" مجری مورد نظرتان بزنید.


برای گروگذاری وجه برای این این مجری بر روی دکمه "این پیشنهاد را می‌پذیرم" در بالا صفحه گفتگو، بزنید.


سپس وارد صفحه‌ای می‌شوید که باید مبلغ گروگذاری را تایید کنید. بر روی دکمه "تایید" بزنید.


در این صفحه مبلغ و درگاه را مشخص کنید و بر روی دکمه "پرداخت" بزنید.


پس از آن وارد درگاه پرداخت خواهید شد. پس از وارد کردن اطلاعات حساب شخصی خود و پرداخت وجه به صفحه پروژه منتقل می‌شوید و مجری که پیشنهاد او پذیرفته شده است به عنوان مجری منتخب پروژه خواهد بود.