مشاهده پروفایل masoomi

امروز 28 تیر 1398

مهارت ها

رای داوری
داور پارسکدرز

█✔️یه ربات ثبتنام کننده میخوام!!!█

0.00 (بدون امتیاز)

128,000 تومان

این پروژه از سوی مجری با تاخیر مواجه شد و در نهایت حاصل کار به صورت مطلوب تحویل داده نشد. تنها اندکی از وجه با رای داوری برای مجری آزاد شد.

آگهی استخدام/ اعلان

15 اردیبهشت 1398