مشاهده پروفایل کاربر103033

امروز 18 خرداد 1399

مهارت ها

نرم افزار مدیریت چندین اکانت اینستاگرام

امتیاز 9.00 (عالی)

170,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر...


9 اردیبهشت 1399


استخراج شماره با انتخاب فیلتر عنوان از شیپور و دیوار

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

استخراج شماره با انتخاب فیلتر عنوان از شیپور و دیوار

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان

مجری در مهلت مقرر اقدام به ارسال حاصل کار نکرد، پروژه با رای داوری لغو شد.


1 اردیبهشت 1398


استخراج شماره با انتخاب فیلتر عنوان از شیپور و دیوار

امتیاز 9.00 (عالی)

60,000 تومان

به امید همکاری های بیشتر


20 اسفند 1397