مشاهده پروفایل کاربر103297

امروز 27 بهمن 1397

مهارت ها

پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


23 بهمن 1397


پاداش

10،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشزیبا سازی پاور پوینت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15،000 تومان

همکاری خوبی بود.

فوری

19 بهمن 1397


اینفوگرافی پاورپوینت پایان نامه

بدون امتیاز

90،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.

پروژه ویژه فوری

17 بهمن 1397