مشاهده پروفایل Ara23

امروز 3 اسفند 1398

کارشناسی ارشد عمران 

مدرس ریاضی کنکور


مهارت ها

کدنویسی ژنتیک

بدون امتیاز

1,320,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 مرداد 1398


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش