مشاهده پروفایل Wretch

امروز 31 شهریور 1398

مهارت ها


ترميم فايلي که قسمتي از اون ناقص هست .

0.00 (بدون امتیاز)

80,000 تومان


27 بهمن 1390


رای داوری
داور پارسکدرز

ترميم فايلي که قسمتي از اون ناقص هست .

0.00 (بدون امتیاز)

80,000 تومان

گروگذاري به صورت توافقي لغو گرديد.


27 بهمن 1390


ثبت اطلاعات کاربر

0.00 (بدون امتیاز)

220,000 تومان


2 دی 1390


رای داوری
داور پارسکدرز

ثبت اطلاعات کاربر

0.00 (بدون امتیاز)

220,000 تومان

گروگذاري به صورت توافقي لغو شد.


2 دی 1390


برنامه کد کردن فايلها

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 شهریور 1390


پروژه اعلام دانلود به صورت لحضه اي

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 مرداد 1390


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پاداش دوم استاد فريدوني

بدون امتیاز

52,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.