مشاهده پروفایل کاربر1437۹۰89

امروز 15 آذر 1400

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشخلاصه سازی متن و تهیه پاورپوینت

امتیاز 9.00 (عالی)عالی

110,000 تومان

اوکی


4 آذر 1400


در حال بارگذاری ...