مشاهده پروفایل کاربر182606

امروز 6 بهمن 1400

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

ترجمه چند خط انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

40,000 تومان

عالی


6 دی 1400


خلاصه برداری و یادداشت نکات مهم کتاب انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

330,000 تومان

تشکر و به امید همکاری بیشتر


19 آذر 1400


تایپ مرتب بر اساس حروف الفبا

امتیاز 9.00 (عالی)عالی

60,000 تومان

عالی


9 آذر 1400


نوشتن یک مصاحبه ساده اما حرفه ای و خوش خط

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

80,000 تومان

عالی، به امید همکاری بیشتر


4 آذر 1400


ترجمه ده صفحه کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

80,000 تومان

همکاری خوبی بود.


8 آذر 1400


طراحی تیزر برای مجموعه آموزشی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

240,000 تومان

تجربه عالی و خوبی بود


3 مهر 1400


طراحی بنر برای مجموعه آموزشی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

55,000 تومان

با تشکر.


13 شهریور 1400


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش10 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 مرداد 1400


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشدر حال بارگذاری ...