مشاهده پروفایل کاربر186404

امروز 1 آبان 1400

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنقشه برداری زمین با نقاط مشخص هماهنگ مجری

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

50,000 تومان

کارفرمای حرفه ای . همکاری بسیار خوبی بود


5 مهر 1400


پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنقشه برداری زمین با نقاط مشخص

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

20,000 تومان

کارفرمای حرفه ای


13 شهریور 1400


یه نقشه با چهار نقطه kml

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

20,000 تومان

کارفرمای حرفه ای


2 شهریور 1400


سه نقشه که kml داده می شود

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

50,000 تومان

کارفرمای حرفه ای


11 تیر 1400


کشیدن نقشه با ۴ نقطه

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

10,000 تومان

ممنون و امیدوارم بازهم همکاری داشته باشیم...


12 اسفند 1399


در حال بارگذاری ...