مشاهده پروفایل تميمه

امروز 28 دی 1397


مهارت ها

توليدمحتوا

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان


2 دی 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

توليدمحتوا

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

انصراف مجري از انجام کار پيش از گذشت 24 ساعت


2 دی 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

نقد وبرسي

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

گروگذاري به صورت توافقي لغو شد.


19 فروردین 1393


نقد وبرسي

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان


19 فروردین 1393


خطا ها در ويژال بيسيک

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 بهمن 1392


توليدمحتوا

بدون امتیاز

24,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ارايه مقاله

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.