مشاهده پروفایل ملوان

امروز 29 مرداد 1398
شرکتي
برنامه نويس

مهارت ها

مديريت توسعه

0.00 (بدون امتیاز)

60,000 تومان


8 آذر 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

مديريت توسعه

امتیاز 3.00 (ضعیف)

60,000 تومان

عدم تحويل به موقع پروژه توسط مجري


8 آذر 1393


پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

خصوصی

6 آذر 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

مجري نسبت به تجويل صحيح موارد خواسته شده اقدام نکرد

خصوصی

6 آذر 1393


روش جداسازي مغناطيسي سلول(MACS)

0.00 (بدون امتیاز)

60,000 تومان


3 آذر 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

روش جداسازي مغناطيسي سلول(MACS)

امتیاز 3.00 (ضعیف)

60,000 تومان

تحويل فايل غير مرتبط با فايل درخواستي خريدار


3 آذر 1393


ترجمه روانشناسي5 ص

امتیاز 4.00 (زیر متوسط)

25,000 تومان

کار فوري بود، به موقع تحويل دادند ولي کيفيت جملات در حد متوسط و رو به پايين بود


25 آبان 1393


ترجمه يک مقاله در مورد سيستمهاي مديريت دانش

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فايل 1

امتیاز 1.00 (مخوف)

60,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


25 آذر 1393


ترجمه فايل 3

امتیاز 1.00 (مخوف)

60,000 تومان

خيلي ضعيف انجام شده است.


25 آذر 1393


ترجمه فايل 2

امتیاز 1.00 (مخوف)

60,000 تومان

وحشتناک


25 آذر 1393


تمرين کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

کارشون رو به موقع و به بهترين شکل انجام دادند


29 آبان 1393


مديريت و حسابداري

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.