مشاهده پروفایل shahrookh

امروز 29 خرداد 1398

مهارت ها

برنامه ثبت اطلاعات کاربران

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 آذر 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

برنامه ثبت اطلاعات کاربران

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

عدم تحويل به موقع پروژه توسط مجري


9 آذر 1393


ترجمه ويروسهاي كامپيوتري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


2 آذر 1393


سايت فروش فايل

0.00 (بدون امتیاز)

1,700,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 آذر 1393


سورس برنامه داروخانه به زبان سي شارپ

0.00 (بدون امتیاز)

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 آذر 1393


برنامه ثبت اطلاعات کاربران

0.00 (بدون امتیاز)

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه زبان انگليسي

بدون امتیاز

105,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.برنامه ثبت اطلاعات کاربران

0.00 (بدون امتیاز)

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه مديريت کالاهاي انبار با زبان سي شارپ

0.00 (بدون امتیاز)

450,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 دی 1393


برنامه دفتر تلفن پيشرفته

0.00 (بدون امتیاز)

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 آبان 1393


برنامه دفتر تلفن پيشرفته

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.برنامه دفتر تلفن پيشرفته

بدون امتیاز

111,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.برنامه دفتر تلفن پيشرفته

بدون امتیاز

25,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.