مشاهده پروفایل asemane abi

امروز 16 تیر 1399

مهارت ها

2صفحه ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,500 تومان

بسيار صبور هستند ايشون.


4 آبان 1394


ترجمه فوري خوب 3صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

فرد شريف و محترمي هستند. به اميد همکاري در آينده.


28 خرداد 1394


سرچ مقاله3

بدون امتیاز

5,000 تومان


29 اردیبهشت 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

سرچ مقاله3

بدون امتیاز

5,000 تومان

پروژه به درخواست مجري و موافقت خريدار لغو شد.


29 اردیبهشت 1394


مديريت کسب و کار

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 دی 1393


ترجمه

امتیاز 9.00 (عالی)

6,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 دی 1393


ترجمه مديريت 1 - 2.5 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 آذر 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجري بخاطر وجود يک مشکل شخصي از انجام کار انصراف داد.


12 آذر 1393پروژه خيلي کوچک

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.
ترجمه مديريت 2 - 2.5 صفحه

بدون امتیاز

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 آذر 1393


سرچ مقاله

بدون امتیاز

6,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.