مشاهده پروفایل fer

امروز 1 مهر 1398

مهارت ها

ترجمه مقاله 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 دی 1393


ترجمه مقاله

0.00 (بدون امتیاز)

67,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 دی 1393


ترجمه متن يک فصل از کتاب

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 دی 1393


ترجمه متن يک فصل از کتاب

0.00 (بدون امتیاز)

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 دی 1393