مشاهده پروفایل majid-1130

امروز 5 اردیبهشت 1398

مهارت ها

رای داوری
داور پارسکدرز

وارد کردن 100 مطلب کوتاه در کانال تلگرام

0.00 (بدون امتیاز)

50،000 تومان

حاصل کار مجري رضايت بخش نبود، پروژه با راي داوري لغو شد.


9 بهمن 1394


وارد کردن 100 مطلب کوتاه در کانال تلگرام

0.00 (بدون امتیاز)

50،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 بهمن 1394


وارد کردن 100 مطلب کوتاه در کانال تلگرام

0.00 (بدون امتیاز)

50،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 بهمن 1394