مشاهده پروفایل کاربر288419

امروز 15 آذر 1400

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

پیاده سازی svm با پایتون

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 آذر 1400


پاداش

120,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشویراستاری مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

120,000 تومان

همکاری عالی


2 آبان 1400


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

400,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


تحقیق الگوریتم های ابتکاری

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.در حال بارگذاری ...