مشاهده پروفایل کاربر300517

امروز 6 بهمن 1400

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

اکسپرت نویسی (این پروژه واگذار شده)

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

250,000 تومان

فردی محترم و قابل اعتماد


1 دی 1400


اکسپرت نویسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

550,000 تومان

فردی محترم و قابل اطمینان


25 آذر 1400


اکسپرت با اندیکاتور

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

250,000 تومان

فردی محترم و قابل اعتماد


13 آذر 1400


اکسپرت نویسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

250,000 تومان

فردی محترم و قابل اطمینان


9 آذر 1400


اکسپرت RSI

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

350,000 تومان

فردی محترم و قابل اطمینان


9 آذر 1400


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

250,000 تومان

عالی بودن

مخفی

22 آبان 1400


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

350,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

مخفی


در حال بارگذاری ...