مشاهده پروفایل کاربر.3007

امروز 29 خرداد 1398

مهارت ها

بازي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

شخص صبوري هستند.


9 مرداد 1388


برنامه گرافيکي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ممنون از همکاري شما.


11 مرداد 1387


برنامه نويسي(شناسايي tokenha)

0.00 (بدون امتیاز)

24,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 مرداد 1389


پروژه ساختمان داده

0.00 (بدون امتیاز)

17,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 مرداد 1387


مالتي مديا

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 مرداد 1388