مشاهده پروفایل کاربر.3007

امروز 16 تیر 1399

مهارت ها

بازي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

شخص صبوري هستند.


9 مرداد 1388


برنامه گرافيکي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ممنون از همکاري شما.


11 مرداد 1387


برنامه نويسي(شناسايي tokenha)

بدون امتیاز

24,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 مرداد 1389


پروژه ساختمان داده

بدون امتیاز

17,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 مرداد 1387


مالتي مديا

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 مرداد 1388