مشاهده پروفایل کاربر311783

امروز 6 بهمن 1400

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

حل یک تمرین کلاسی با نرم افزار متلب

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 دی 1400


حل 2 تمرین کلاسی درس بهره برداری از سیستم های قدرت کتاب کندر

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.حل 4 تا تمرین کلاسی درس بهره برداری از سیستم های قدرت کتاب کندور

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 آذر 1400


مکان یابی پست های برق در شبکه های توزیع و فوق توزیع.

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

250,000 تومان

انسان شریف و مودبی هستند.


8 آذر 1400


در حال بارگذاری ...