مشاهده پروفایل کاربر34380

امروز 4 خرداد 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?نوشتن مقاله فارسی از پایان نامهshahin_90
?ترجمه تخصصي حسابداريمترجم
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تخصصي کوتاهzahra jam28 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تخصصيasadi444424 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تخصصيکاربر حرفه ای23 فروردین 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه تخصصي 2016php_one