مشاهده پروفایل کاربر34380

امروز 28 آبان 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?نوشتن مقاله فارسی از پایان نامهshahin_90
?ترجمه تخصصي حسابداريمترجم تایپیست حرفه ای پارسکدرز
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تخصصي کوتاهzahra jam28 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تخصصيasadi444424 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تخصصيکاربر حرفه ای-150523 فروردین 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه تخصصي 2016مترجم-774