مشاهده پروفایل علی شمس

امروز 3 اردیبهشت 1397

مهارت ها

رای داوری
داور پارسکدرز

نرم افزارتحت ویندوز اتصال به وب سایت

0.00 (بدون امتیاز)

300,000 تومان

با وجود تمدید مکرر مهلت پروژّه مجری نسبت به ارسال کار اقدام نکرد. در نهایت با رای داوری گروگذاری لغو شد.


30 بهمن 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

طراحی و ساخت ربات اینستاگرام تحت وب

0.00 (بدون امتیاز)

1,000,000 تومان

مجری نسبت به گروگذاری ضمانت تخصص اقدام نکرد و از انجام کار انصراف داد.


26 بهمن 1395