امروز 16 آذر 1402

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

فعالیت به عنوان خریدار

در حال بارگذاری ...

شش ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط Mohamad sh )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " سایت تست سرعت 2 "

(رای توسط Mohamad sh )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

بسیار همکاری خوبی بود.


پاداش

به پاس حسن انجام کار، توسط خریدار پاداش به مجری پرداخت شده است.


شش ماه پیش .

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

(رای توسط Mohamad sh )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

جزییات امتیاز دریافتی خریدار

برای " speed testing "

(رای توسط Mohamad sh )

میانگین امتیاز خریدار:     10.00 از ۱۰

شفافیت خواسته‌ها
10
تعامل کارفرما با شما
10
پرداخت به موقع
10
در دسترس بودن
10
میزان همکاری
10

بسیار عالی ، همیشه در دسترس بودند.


در حال بارگذاری ...