مشاهده پروفایل کاربر41214

امروز 30 مهر 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
0.00 (بدون امتیاز)شبیه سازی درخت 2_3رای داوری داور پارسکدرز 3 بهمن 1395
0.00 (بدون امتیاز)شبیه سازی درخت 2_3رای داوری داور پارسکدرز 3 بهمن 1395
?پیاده سازی گراف و توابع پایه ی انحسین احمدخانی
?یک هرم که یک سری توابع روی ان اعمال میشودHamed26 دی 1395