مشاهده پروفایل کاربر62573

امروز 29 بهمن 1397

مهارت ها

تعیین نتایج کار پیشین دو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200،000 تومان

پروژه بسیار جالب و زیبایی داشتند/ در همه مراحل پروژه بسیار با اخلاق و محترم برخورد داشتند/


15 دی 1397


تعیین نتایج کار پیشین

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250،000 تومان

کار بسیار جالبی داشتند/ در همه مراحل کار اخلاق و رفتار بسیار مناسب داشتند و برای کار زمان مناسب در اختیار قرار دادند.


2 دی 1397


اصلاحیه کار پیشین

بدون امتیاز

200،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

100،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپردازش برروی تصاویر میکروسکوپی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250،000 تومان

پروژه خیلی جالب و مفیدی داشتند/ همکاری بسیار مناسبی در طی انجام پروژه دشتند.


3 اردیبهشت 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200،000 تومان

کار بسیار جالبی در زمینه بهبود کنتراست داشتند. همکاری و تجربه بسیار خوبی شد.

خصوصی

3 دی 1396