مشاهده پروفایل کاربر62573

امروز 27 مهر 1397

مهارت ها

اصلاحیه کار پیشین

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپردازش برروی تصاویر میکروسکوپی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

پروژه خیلی جالب و مفیدی داشتند/ همکاری بسیار مناسبی در طی انجام پروژه دشتند.


3 اردیبهشت 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

کار بسیار جالبی در زمینه بهبود کنتراست داشتند. همکاری و تجربه بسیار خوبی شد.

خصوصی

3 دی 1396